Phụ kiện rổ kéo lọt lòng rộng Kessebohmer 600mm 540.25.287

4.158.000