Ray âm Blum Tandem không giảm chấn, mở 3/4 – 400mm MS: 423.53.417

197.340