Ray âm Blum Tandem không giảm chấn, mở 3/4 – 500mm MS: 423.53.515

205.140