Ray âm giảm chấn Blum TANDEM mở 3/4 – 300mm 423.53.731

306.614