Ray âm giảm chấn Blum TANDEM mở 3/4 – 350mm 423.53.736

306.614