Ray âm giảm chấn Blum TANDEM mở 3/4 – 500mm 423.53.751

319.319