Ray cho cửa trượt bằng mặt rộng 1731-2530 mm Hafele 406.11.680

15.689.520