Ray cho cửa trượt bằng mặt rộng 2531-3400 mm Hafele 406.11.681

20.631.600