Ray dẫn hướng giữa, cho cánh chéo hoàn toàn Hafele 403.64.915

1.501.500