Ray dẫn hướng trên cho cửa dày 18-21mm 401.30.602

448.500