Ray dẫn hướng trên cho cửa dày 22-25mm 401.30.612

556.920