Ray hộp Sink X6 Intivo màu xám 553.86.282

4.750.240