Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 300mm MS: 421.72.323

90.090