Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 350mm MS: 421.72.378

90.090