Rổ cho tủ đứng Tandem, rộng 450mm MS: 545.93.431

25.156.080