Rổ kéo 2 tầng dạng lưới Kessebohmer 250mm 545.53.001 mở trái

6.699.000