Rổ kéo 2 tầng dạng lưới Kessebohmer 300mm 545.53.005 mở trái

6.754.000