Rổ kéo 3 tầng dạng lưới Kessebohmer 250mm 545.53.003 mở trái

7.667.000