Rổ kéo 3 tầng dạng lưới Kessebohmer 300mm 545.53.006 mở phải

7.898.000