Rổ kéo đa năng Häfele màu trắng mở trái 807.95.880

2.092.500