Rổ kéo để chén đĩa Cucina 750mm Mạ Chrome 549.08.206

1.542.024