Rổ kéo để gia vị 2 tầng 150mm Häfele Anthracite 549.24.620

4.098.000