Rổ kéo để gia vị Cucina 350mm Inox 304 549.20.034

2.085.840