Rổ kéo để xoong nồi Cucina 600mm Inox 304 549.08.024

1.617.840