Rổ kéo để xoong nồi Cucina 700mm Inox 304 549.08.025

1.645.200