Rổ kéo để xoong nồi gắn cánh tủ Kessebohmer 500mm 540.24.505

4.548.225