Rổ kéo để xoong nồi rộng Kessebohmer 400mm 540.24.183 gắn cánh tủ

4.180.000