Rổ kéo để xoong nồi rộng Kessebohmer 450mm 540.24.184 gắn cánh tủ

4.213.000