Rổ kéo để xoong nồi rộng Kessebohmer 500mm 540.24.185 gắn cánh tủ

4.235.000