Rổ kéo góc 2 tầng Häfele dạng đáy trắng mở trái 546.17.004

19.126.800