Rổ kéo góc 2 tầng Häfele dạng rổ lưới mở phải 546.17.304

16.988.400