Rổ kéo góc 2 tầng Häfele màu trắng mở trái 541.32.671

11.434.500