RỔ KÉO GÓC 3/4 HÄFELE DẠNG ĐÁY TRẮNG 542.31.650

9.952.800