Rổ kéo góc 3/4 Häfele dạng rổ lưới 542.31.230

9.266.400