Ron cửa kính nam châm 90° Hafele cho kính 8-10mm 950.50.026

364.980