Ruột khoá 1 đầu chìa 1 đầu vặn 70mm BAUMA 916.87.823

132.000