Ruột khoá 1 đầu chìa 1 đầu vặn Häfele 71mm 489.56.004

264.420