Ruột khoá 2 đầu chìa 60mm BAUMA 916.87.824

107.250