Ruột khoá 2 đầu chìa 70mm BAUMA 916.87.825

115.500