Sen đầu vuông UltraSlim 200 x 200mm MS: 485.60.305

2.718.000