Sen đầu vuông UltraSlim 300 x 300mm MS: 485.60.306

4.600.080