Tay nắm gạt đế dài BAUMA BM055-58 905.99.088

247.500