Tay nắm gạt đế dài BAUMA BM055-85 905.99.087

280.500