Tay nắm gạt đế dài BAUMA BM066-58 905.99.091

247.500