Tay nắm gạt đế dài PRESO Hafele 901.79.071

3.448.500