Tay nắm gạt Hafele cho cửa vệ sinh 903.99.573

807.750