Tay nắm gạt PRESO Hafele màu đen 901.79.722

3.308.250