Tay nắm gạt PRESO Hafele màu Đồng bóng 901.79.731

4.463.250