Tay nắm gạt TECHNA Hafele màu đen 901.79.714

1.006.500