Tay nắm gạt vuông có nắp che Inox 304 Hafele 903.70.124

360.360